Εισαγωγή

Το www.medicannabis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία SYNVIVA ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Καποδιστρίου αριθμός 58 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998405294 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@medicannabis.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: +30 210 67 76 732.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Annabis το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.medicannabis.gr. Η χρήση του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι χρήσης

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:
• θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας
• θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που συνδέονται με αυτό
Η SYNVIVA ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όρια Ευθύνης

Η SYNVIVA ΕΠΕ δηλώνει ότι το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του www.medicannabis.gr «ως έχουν». Η SYNVIVA ΕΠΕ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.medicannabis.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Η SYNVIVA ΕΠΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επισκέπτες συμφωνούν στη χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οι ερωτήσεις που διατυπώνονται, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που ζητηθεί στη SΥNVIVA ΕΠΕ από τον νόμο ή αν η εταιρεία κρίνει ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων τη βλάπτει, τα μηνύματα αυτά θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου:
• να προστατευθεί η εταιρεία ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με το νόμο και γενικά κακή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος
• να προστατευθεί η ασφάλεια και η περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού
• να προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
Η SYNVIVA ΕΠΕ έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του www.medicannabis.gr, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οποιαδήποτε αναφορά ή δεσμός (link) με άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για τη διευκόλυνση των χρηστών του www.medicannabis.gr και αυτό δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες ή για οποιονδήποτε δεσμό περιλαμβάνεται σε μία σχετιζόμενη ιστοσελίδα ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις λαμβάνουν χώρα σε τέτοιες ιστοσελίδες

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, έντονα φυσικά φαινόμενα, απεργίες κ.α.) το ηλεκτρονικό κατάστημα αδυνατεί να παραδώσει τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου από τη λήψη της παραγγελίας του πελάτη, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), η SYNVIVA ΕΠΕ θα επικοινωνήσει το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου εκείνος να δηλώσει αν επιθυμεί, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου παράδοσης, η SYNVIVA ΕΠΕ θα ειδοποιήσει τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης του είδους. Αν κριθεί από τον πελάτη ότι η καθυστέρηση παράδοσης καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη, τότε ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο είδος. Τα υπάρχοντα άλλα είδη στην παραγγελία θα παραδοθούν στον προκαθορισμένο χρόνο.

Πολιτική Τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο www.medicannabis.gr είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και η χρέωση του πελάτη γίνεται βάσει του τιμοκαταλόγου της εταιρείας τον χρόνο στον οποίο πραγματοποιείται η παραγγελία. Η SYNVIVA ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Λάθη και παραλείψεις εξαιρούνται.

Ασφάλεια

Η SYNVIVA ΕΠΕ αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κτλ.) και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr, θα ενημερώνονται από τη SYNVIVA ΕΠΕ και θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και συνεργάτες της εταιρείας στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης που παρέχουν το άρθρο 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η SYNVIVA ΕΠΕ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.medicannabis.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή από συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της πώλησης θα τηρούνται από τη SYNVIVA ΕΠΕ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβάνονται: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και λογισμικό) και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.medicannabis.gr που έχουν αναρτηθεί ή θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη SYNVIVA ΕΠΕ. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της SYNVIVA ΕΠΕ. Το εν λόγω υλικό διατίθεται δε στους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική). Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Annabis ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της SYNVIVA ΕΠΕ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τρόποι παραγγελίας

1. Μέσω internet με παράδοση στον χώρο που θα ορίσει ο αγοραστής.
2. Μέσω internet με παραλαβή από το κατάστημα της SYNVIVA ΕΠΕ το οποίο βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Τζαβέλλα, αριθμός 42B.

Διαδικασία παραγγελίας

Σκοπός του ηλεκτρονικού καταστήματος www.medicannabis.gr είναι η εξυπηρέτηση του αγοραστή μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής και παραγγελίας με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο www.medicannabis.gr «Συνδεθείτε» πληκτρολογώντας το email και το password που ήδη έχετε καταχωρήσει.
2. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο www.medicannabis.gr, πρέπει να «Δημιουργήστε λογαριασμό» καταχωρώντας το email σας και ένα password της επιλογής σας.
3. Επιλέγετε το προϊόν που θέλετε και κάνετε «κλικ» στο σχετικό εικονίδιο προκειμένου να το προσθέσετε στο καλάθι σας.
4. Κατά τη διαδικασία της αγοράς υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα που σας καθοδηγούν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
6. Μετά την παραγγελία σας θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα από το www.medicannabis.gr το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας. 
7. Αποδεκτές στο www.medicannabis.gr είναι οι παραγγελίες με ελληνική διεύθυνση αποστολής. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο αγοραστής έχει υποδείξει, με μέσα που η SYNVIVA ΕΠΕ έχει επιλέξει. Τα έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα βαρύνουν τον πελάτη για κάθε παραγγελία με συνολικό κόστος προϊόντων έως 30 ευρώ. Εφόσον το συνολικό κόστος των προϊόντων στην παραγγελία είναι άνω των 30 ευρώ η αποστολή σε όλη την Ελλάδα γίνεται δωρεάν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δωρεάν παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημα της SYNVIVA ΕΠΕ στο Νέο Ψυχικό Αττικής.

Τρόπος Πληρωμής

• Με αντικαταβολή. Εξόφληση του συνολικού ποσού σε μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας.
• Με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό της SYNVIVA ΕΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. (IBAN: GR11 0172 0550 0050 5503 6123 793)
• Με πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard, Maestro). Η χρήση πιστωτικής κάρτας ισχύει μόνο για πληρωμή αγοράς κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση παραγγελίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα σε δόσεις.

• Με τη μέθοδο PayPal.
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» ΦΕΚ 3313Α/12.12.2012

Τρόποι παραλαβής

1. Παραλαβή από το κατάστημα της SYNVIVA ΕΠΕ που βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Τζαβέλλα, αριθμός 42Β.
2. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με καταβολή επιπλέον κόστους αποστολής.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις μεθόδους αποστολής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αυξάνει τον χρόνο παράδοσης ή το κόστος παράδοσης ήδη δοθέντων παραγγελιών.

Πολιτική Επιστροφών

5. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr, έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε ‒εντός 14 ημερών από την παραλαβή‒ και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης αποστέλλει  ‒εντός 14 ημερών από την παραλαβή‒ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γραπτό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medicannabis.gr, με θέμα την επιστροφή του προϊόντος αντί επιστροφής χρημάτων. 
6. Το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (Δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) που αγοράστηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος αυτού (π.χ. να ζητηθεί αλλαγή ενός αξεσουάρ που περιέχεται στη συσκευασία του προϊόντος).
7. Τα έξοδα αποστολής για τα επιστρεφόμενα προϊόντα βαρύνουν τον πελάτη.
8. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι η συσκευασία του έχει ανοιχθεί, τσαλακωθεί, σκιστεί, τρυπηθεί ή κοπεί και το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί – σε τέτοιες περιπτώσεις το προϊόν θα επιστραφεί ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (με επιστροφή χρημάτων) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, υποστεί αλλαγές ή πλυθεί. Η συσκευασία τους επίσης πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε στον πελάτη (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ).

Παράπονα

9. Η καταγγελία για ελλαττωματικό προϊόν πρέπει να γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του εμπορεύματος στον πελάτη. Μετά το πέρας των 14 ημερών το προϊόν θεωρείται μη ελλαττωματικό.
10. Η SYNVIVA ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να προχωρήσει σε αντικατάσταση ή πίστωση για ελαττωματικά προϊόντα. Η ευθύνη της SYNVIVA EΠΕ περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό της χρηματικής αξίας του ελαττωματικού προϊόντος κατά την πώλησή του στον αγοραστή μέσω του www.medicannabis.gr. Oλες οι απαιτήσεις του αγοραστή, εκτός των παραπάνω, ανεξάρτητα από τη νομική τους βάση, ιδίως τυχόν αξιώσεις που δεν αφορούν ζημιές, μείωση ή ακύρωση της σύμβασης (καταγγελία), δεν θα γίνονται δεκτές από τη SYNVIVA ΕΠΕ. Σε καμία περίπτωση ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για ζημία που υπέστη από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ιδιώτη, πλην της αγοράς.
11. Η SYNVIVA ΕΠΕ θα προμηθεύσει τα προϊόντα στον αγοραστή σε άριστη ποιότητα. Ελαφρές εξωτερικές μεταβολές που σχετίζονται με το πάχος, το χρώμα, το μέγεθος και το βάρος του προϊόντος δεν αποτελούν ελάττωμα.
12. Για την περίοδο μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στη συσκευασία του προϊόντος, η SYNVIVA ΕΠE εγγυάται ότι τα εμπορεύματα θα παραδίδονται χωρίς ελαττώματα που προέκυψαν κατά τη μεταφορά, χρήση και αποθήκευση. Περαιτέρω απαίτηση για εγγυήσεις ή υποχρεώσεις – εφόσον ο νόμος είναι σύμφωνος – δεν γίνεται δεκτή.