Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποδέχεστε τη χρήση cookies. Διαβάστε περισσότερα...

Δήλωση απορρήτου

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το ηλεκτρονικό κατάστημα προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και στην ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος στις οποίες εκείνος προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

  • όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,
  • όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και
  • όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

  • ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές προτιμήσεις τους
  • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
  • ενημέρωσή των πελατών / χρηστών του σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιονδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών κ.α.), τα οποία διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαμέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών όπως λ.χ. Paypal.

Σε περίπτωση πάντως γνωστοποίησης από το μέλος, η οποία γίνεται μόνο προς τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, καθώς είναι και οι μόνοι έχοντες πρόσβαση σε όποιες πληροφορίες των συναλλαγών είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση του αιτήματός του επισκέπτη/ χρήστη, πληροφοριών λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του, το μέλος συναινεί ότι η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές χρηματικών ποσών προς το μέλος όπως λ.χ. σε περίπτωση υπαναχώρησης του. Για τις δε επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές κάρτες των μελών ή προς λογαριασμούς που τα μέλη διατηρούν σε online παρόχους πληρωμών όπως λ.χ. το PayPal, υπεύθυνοι για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εκδότρια και λήπτρια) ή ο τρίτος online πάροχος πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.


Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε κανέναν τρίτο φορέα, παρά μόνον εφόσον: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες / μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος καταθέτουν σε αυτό μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Πολιτική cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε ο διακοσμιστής να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες (sites)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr μπορεί να περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το  ηλεκτρονικό κατάστημα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Internet Protocol Address

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.medicannabis.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.medicannabis.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 και υπό τις προϋποθέσεις Κανονισμού ΕΕ (2016/679) όπως αυτός ισχύει και σύμφωνα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.  Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος –αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου– πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης /χρήστης, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και σύμφωνα πάντα με την κείμενη Νομοθεσία έχει τα εξής δικαιώματα:

α) πρόσβαση στα δεδομένα, β) διόρθωση των δεδομένων, γ) διαγραφή των δεδομένων, δ) περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων, ε) εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων, στ) μεταφορά των προσωπικών δεδομένων και ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης του.

Για τυχόν άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο 2106776732 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@synviva.com.